Servicios
Documents relacionats

Estat carreteres

Estat carreteres

En la reunió mantinguda es va tractar el reconeixement, per part de la demarcació de carreteres, de l’estat deteriorat que presenta la N-340a, carretera construïda l’any 1962 al seu pas per Vinaròs, no sent l’estat actual, el més correcte per a l’ús habitual de la ciutadania de les comarques del Baix Maestrat, amb zones molt danyades, i pèrdues i fissures d’asfalt. A aquesta situació, s’ha afegit el passat episodi de pluges, on va haver zones amb drenatge molt saturat i cunetes incapaces d’absorbir i desplaçar l’aigua cap a zones de vessament, cosa que ha provocat que es presenten una sèrie d’actuacions urgents per tal de millorar les condicions.

Sobretot es va remarcar també la carretera N-232 direcció a Morella en el tram fins la rotonda on la capacitat hidràulica de les cunetes va ser insuficient i van haver alguns desperfectes. Per això, des de la demarcació de carreteres es realitzaran obres d’urgència i de millora, que també comprendran el desembossament de cunetes al llarg de la N-340.

Davant el reconeixement, per primera vegada, del deteriorament de carreteres, es va posar un valor estimat del cost per a aquestes millores de 600.000€, dotació només destinada a l’asfalt que necessitaria una partida pressupostària pròpia dins els Pressupostos Generals de l’Estat. Per altra banda, es van tractar demandes per part de l’Ajuntament de Vinaròs, com és el tema de la renovació de la senyalització, tant vertical com horitzontal o de l’enllumenat de les rotondes que segons va informar José Vicente Pedrola Cubells, director de carreteres de l’Estat a la Comunitat Valenciana, estan mantenint reunions amb Iberdrola per estudiar com fer arribar la llum a aquests punts. Per tant, això té un increment de valor pel que s’està fent un estudi de proposta per iniciar la licitació sobre aquestes millores que es plantegen des de l’Ajuntament de Vinaròs.

També es va tractar el tema de la cessió, arribant a l’acord que l’Ajuntament de Vinaròs demanaria formalment la cessió sense cap tipus de condicionant, un cop estiguin adjudicades les obres de millora, ja que l'adjudicació definitiva donaria garantia suficient a l'Ajuntament, de l’execució les obres per tal d’aprovar la cessió definitiva de l'antiga cn340.

Segons ha informat Jan Valls, la cessió té un procés ràpid de 3 mesos, a diferència de l’estudi de proposta, redacció de projectes i l’adjudicació d’obres que pot tardar un termini d’un any. Un cop les obres estiguin adjudicades, l’Ajuntament de Vinaròs tindrà garantia plena de que les obres i la inversió es duran a terme i garantirà també a la ciutadania l’ús adequat de les carreteres.

Enric Pla ha destacat que “Aquest és un salt qualitatiu important donat que l’anterior direcció de carreteres no ens havia donat mai quantitats fixes ni projectes complets i, per tant aquesta és una via més llarga però dona satisfacció i raó al posicionament de l’Ajuntament de Vinaròs que no podia acceptar més de 600.000€ només en asfalt, a més de les altres millores complementaries”.

José Vicente Pedrola Cubells, director de carreteres de l’Estat, va mostrar també la seua disposició a activar el projecte de la N-238. Segons ha informat Enric Pla, la direcció de carreteres té les actes d’ocupació de tots els terrenys necessaris i el projecte està aprovat, encara que s’hauria de revisar, tot i així es pot activar sense que hagi un increment de partida.