Servicios
Documents relacionats

Pla de mobilitat urbana sostenible

Pla de mobilitat urbana sostenible

Ja s’ha adjudicat la contractació del servei de redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) a l’empresa PLANIFICA INGENIEROS Y ARQUITECTOS COOP. V., per un preu de 111.000,00€ (IVA exclòs). Aquesta actuació pretén planificar actuacions amb l’objecte de millorar la qualitat de l’espai urbà, l'accessibilitat i la mobilitat en el municipi.

Cal recordar que aquesta contractació és cofinançada al 50% per la Unió Europea mitjançant el programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.