Servicios
Documents relacionats

Turisme Vinaròs fa una valoració molt positiva de la gestió de les Xarxes Socials durant l’any 2018

Turisme Vinaròs fa una valoració molt positiva de la gestió de les Xarxes Socials durant l’any 2018

La posada en funcionament d'una estratègia social media ha permès millorar  notòriament la visibilitat de Turisme Vinaròs en Facebook, Instagram i Twitter.

Seguint un dels principals objectius del Pla Estratègic i de Màrqueting turístic 2017-2021,  la redacció i implementació d’un Pla Social Media, el departament de Turisme de l’Ajuntament de Vinaròs va iniciar la implementació d’una estratègia de comunicació en xarxes socials clara i orientada a les necessitats de Vinaròs com a destinació turística. Finalitzat l’any 2018, s’ha pogut analitzar el rendiment de Turisme Vinaròs a través d'un informe basat en les dades que proporcionen tres de les principals xarxes socials més utilitzades per a la promoció de destinacions turístiques: Facebook, Twitter i Instagram.

L'estratègia social media ha permès guanyar visibilitat en aquestes xarxes socials, que s'han convertit en el principal canal de promoció de la destinació. S'ha arribat a més persones i s'ha incrementat de forma notòria la capacitat d'interacció amb els usuaris (l’engagement). Tot plegat, ha permès millorar la imatge i el posicionament de Vinaròs situant-la per primera vegada entre les destinacions de la Comunitat Valenciana amb més engagement a les xarxes socials.

Facebook és la xarxa amb la que millor ha funcionat Turisme Vinaròs, l'estratègia de la qual s’ha basat en augmentar l'engagement, és a dir, la interacció amb els usuaris (m'agrada, comentaris o comparticions) que respecte a l'any 2017 ha augmentat en un 178%. A més, pel que fa al total de M'agrada a les publicacions, s'ha passat d'un total de 9.013 durant l'any 2017 a un total de 68.316 l'any 2018. Tot això es deu principalment a la millora dels continguts publicats, els quals han estat capaços de generar un major interès als usuaris. Pel que fa al nombre de seguidors, s'ha augmentat en un 15%, però cal tenir en compte que aquesta dada no és una dada estratègica d'anàlisi, ja que disposar de grans comunitats no sempre és sinònim de gran visibilitat a Facebook.

Per al proper període es preveu continuar reforçant l'estratègia d’engagement amb l'objectiu de millorar el missatge principal de la destinació, ser reconeguts com un model viu de ciutat dinàmica, cultural i comercial, que ofereix als turistes i locals una oferta d’oci, serveis i comerç potent, en una espai hospitalari, amigable i tranquil.