Servicios
Documents relacionats

Vinaròs celebra la primera jornada de participació del Pla Especial de Protecció del Centre Històric

Vinaròs celebra la primera jornada de participació del Pla Especial de Protecció del Centre Històric

La trobada va servir per explicar en què consisteix el Pla i sobretot per escoltar les propostes de la ciutadania per tal de crear un municipi que s'adapte als veïns.

El dijous 10 de gener va tindre lloc la primera jornada de participació del Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Vinaròs. L’acte es va dividir en dos parts, primer una presentació per part de l’equip redactor i després una sèrie de taules de debat i diagnosi.

La sessió va començar donant la benvinguda als assistents, per a tot seguit, explicar la necessitat de realitzar un Pla Especial de Proteccions a Vinaròs; i és que la insuficiència en l’àmbit de la protecció del patrimoni local per part de la normativa en vigor (PGOU 2001) ha produït la pèrdua d’edificis emblemàtics al municipi, tal com es ve apuntant llarg temps enrere des de les diverses associacions relacionades amb la cultural local.

A continuació es va presentar l’equip redactor, al front en el qual es troba la cooperativa d’arquitectura El fabricante de espheras i que a més compta amb una sèrie de professionals expertes en els àmbits d’història de l’art, etnologia, economia, arqueologia, paisatge, sociologia, cartografia, medi ambient i amb els arquitectes locals Miguel Adell i Isaac Puchal, conformant un equip de 22 persones.

Cal destacar dos aspectes que faran singular aquest Pla Especial, per una banda el contingut del mateix, que a més a més dels exigits per la legislació com és el Catàleg de proteccions o l’Estudi de paisatge el document, comptarà amb una sèrie de documents d’aplicació pràctica, com per exemple el Pla d’Acció, encarregat de traçar el full de ruta de projectes i actuacions a escometre en el teixit històric a curt, mig i llarg termini. I per altra banda la importància del procés de participació pública que s’estendrà durant les quatre fases de redacció del pla.

Per últim es va explicar que s’ha habilitat una web (pepvinaros.particip.es) des d’on es podrà realitzar el seguiment del procés de redacció d’aquest document i en la que es pot realitzar l’enquesta inicial de diagnosi. L'espai s'anirà actualitzant periòdicament amb el calendari d’activitats de participació previstes.

En la segona part de la sessió, es van realitzar tres taules rotatòries de diagnosi dividides segons les temàtiques tractades: urbanisme-patrimoni-regeneració, activitats econòmiques-societat–usos i paisatge-mobilitat-espai públic. En aquestes les persones participants van poder debatre sobre els punts forts i dèbils detectats per l’equip redactor i que parteixen dels resultats arreplegats a participacions prèvies com l’EDUSI i el Pla Estratègic Ciutat de Vinaròs.